B. O. Sluhy – Máje Sluhy 23. 5. 2015 – poděkování za pomoc

Baráčnická obec Sluhy děkuje všem, kteří nám pomáhali při organizování našich májí.

Dětem za zatančení České besedy, máme radost, že nám vyrůstá nová generace nadšených tanečnic.

1 - Maje 2015 2 - Maje 2015 3 - Maje 2015 4 - Maje 2015