Dětské hřiště Sluhy – Oranžové hřiště Nadace ČEZ

Vážení a milí spoluobčané,

Jak si jistě většina z Vás všimla vyrostlo nám během prázdnin v obci Sluhy první dětské hřiště (pokud ne, nachází se v prostoru za kostelem). Dětské hřiště Sluhy bylo z velké části (80% z celkové ceny 688.388Kč) pořízeno z peněz od Nadace ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ. O realizaci projektu se postarala paní Ing.arch. Lenka Klodová, která  při zpracování projektu dětského hřiště dbala na to, aby dětské hřiště co nejvíce zapadlo do historického středu obce (lokalita mezi kostelem, základní školou, farou a zvonicí) a současně vyjadřovalo svými prvky historii obce Sluhy. Hlavní a stěžejní prvek hřiště – průlezka „1238“ symbolizuje první písemnou zmínku o obci Sluhy. Dětské hřiště je volně přístupné všem při dodržování provozního řádu hřiště. Doufáme že bude hojně využíváno a bude Vám všem dělat radost co nejdéle.

Obecní úřad Sluhy tímto děkuje a velice si váži finanční podpory Nadace ČEZ za nadační příspěvek, který zásadně pomohl při financování stavby dětského hřiště.

(v odkaze pod textem naleznete fotogalerii s celým průběhem výstavby)

OÚ SLUHY

 

www.uschovna.cz/zasilka/PBDS3FSSFREVP34B-2HC