Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením

Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna však byla zahájena ode dne 1. 4. 2015 a potrvá do 31. 12. 2015.

Vzor - nnový průkaz OZP
Vzor – nnový průkaz OZP

Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod průkazu OZP tito držitelé:

  • současní držitelé platných průkazů mimořádných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P) mají nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014. Symbol na průkazu OZP, který označuje závažnost postižení (TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá stupni přiznaných mimořádných výhod (I., II. III. stupeň).
  • držitelé platného průkazu OZP vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 (průkazy vydané z titulu příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na péči nebo samostatného správního řízení o průkaz OZP), mají taktéž nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1.1.2014.

Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz OZP podáním vyplněného tiskopisu „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“ na pracovišti Úřadu práce České republiky – krajské pobočce v Příbrami, kontaktním pracovišti Praha – východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 (tel. 950 151 343) nebo na našem dislokovaném pracovišti v Říčanech na adrese 17. listopadu 392, Říčany (tel. 950 151 705, 950 151 706). Dále je třeba předložit aktuální fotografii o rozměru 35 x 45 mm dle požadavků na fotografie pro vydání občanského průkazu. Nárok na výměnu se dále prokáže předložením průkazu mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012 nebo průkazu osoby se zdravotním postižením vydaným podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2014.

Přechod nároku bude po prokázání výše uvedených skutečností automatický, bez správního řízení a nového posuzování zdravotního stavu. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením je osoba povinna uplatnit a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak tento nárok zaniká.