Kam s tříděným odpadem


V obci Sluhy jsou občanům k dispozici dvě sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad.

 

1. U obecního úřadu, kde je:

 

1x kontejner na barevné sklo
3x kontejnery na papír
5x kontejnerů na plasty

 

2. na parkovišti u hřbitova, kde je:

 

1x kontejner na barevné sklo
1x kontejner na papír
3x kontejnery na plasty

 

Svoz kovů a velkoobjemného odpadu bude zajištěn 2x v roce, formou přistavení kontejneru. O termínu přistavení kontejneru budou občané včas informováni.