Likvidace objemného a nebezpečného odpadu – sobota 15.9.2018 od 8 do 12 hodin před budovou OÚ

Likvidace objemného a nebezpečného odpadu – dne 15. 9. 2018 od 8 do 12 hodin bude před obecním úřadem přistaven kontejner pro odvoz objemného a nebezpečného odpadu pro občany Sluh. (ELEKTRO a PNEU do odpadu nepatří, bude tříděno mimo).

OÚ Sluhy

Do nebezpečného odpadu mj. patří: barvy, chemikálie, kyseliny, lepidla, ředidla, oleje, nemrznoucí kapaliny, obaly od výše zmíněných látek, akumulátory…