Návrh závěrečného účtu DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2017

vyvěšeno: 9/5/2018 sejmuto: 30/6/2018

NAVRH ZAVERECNEHO UCTU REGIONU POVODI MRATINSKEHO POTOKA ZA ROK 2017

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO ke dni 31.12.2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 – DSO