NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU REGIONU POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA ZA ROK 2016

vyvěšeno: 9.5.2017 sejmuto: 25.5.2017

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU REGIONU POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA ZA ROK 2015 – kopie

Výkaz pro hodnocení plnění rozpo%uFFFD%uFFFDtu DSO ke dni 31.12.2016

Rozvaha DSO k 31.12.2016