Nové jízdní řády linky 377 – platné od 1. prosince 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

na základě požadavku obcí Přezletice a Veleň dojde od 1. prosince k propojení obou obcí linkou 302, která bude vedena v trase Českomoravská – Letňany – Přezletice – Veleň. Spoje linky 302, které přijedou do Veleně od Přezletic, budou z Veleně pokračovat jako linka 377 přes Čakovice do Letňan. V opačném směru budou rovněž všechny spoje linky 302 začínající ve Veleni přijíždět jako linka 377 od Letňan a Čakovic. Proto je nutné současně upravit jízdní řád linky 377 tak, aby nově vedené spoje jely v prokladu se stávajícími spoji a tak došlo k rovnoměrnému rozložení cestujících do všech spojů. Tato úprava se týká pouze pracovních dnů.

V návaznosti na navrženou úpravu jízdního řádu linky 377 je nutné posunout navazující spoje linek 471, 472 a 476 pro zachování návazností v Kostelci nad Labem.

Termín realizace těchto úprav je navržen na neděli 1. prosince 2019.