Obecně závazná vyhláška obce Sluhy č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 19/12/2019 sejmuto:4/1/2020