Obecní úřad Sluhy – Dovolená – 17.7. – 4.8. a 7.8. – 11.8.2017

Obecní úřad Sluhy – Dovolená

17.7. – 4.8. 2017 – dovolená starosty a místostarosty obce

(kancelář OÚ –  provoz dle úředních hodin)

 

4.8. – 11.8. 2017 – dovolená konceláře OÚ

(starosta a místostarosta – pondělí a středa 16 – 19 hodin)

V případě jakýchkoliv neodkladných záležitostí a dotazů kontaktujte v době dovolené email obce –  obec@sluhy.cz

 

OÚ SLUHY