Zastupitelstvo, výbory

Zastupitelstvo Obce

Ve volebním období 2014 – 2018 má zastupitelstvo obce 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce

Petr Moudrý

Místostarosta obce

Robert Bednárik

Členové zastupitelstva

Lukáš Merenus
Pavel Mařík
Eva Kacelová
Milan Kadlec
Jan Vágner

Zastupitelstvo obce Sluhy zřídilo tyto výbory:

Finanční výbor:

Předsedkyně
Eva Kácelová

Členové
Věra Moudrá
Pavel Mařík

Kontrolní výbor:

Předseda
Lukáš Merenus

Členové

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.

Aktuální informace z obce Sluhy

© Obec Sluhy 2016