Petice – Nechceme troleje do vesnic a do polí!

Milí spoluobčané, sousedé,

většina z vás již zaznamenala informace o záměru Středočeského přivést trolejbusy do našich obcí a zatrolejovat tím naše obce i okolní krajinu. Už dva roky naše obce, kterých se tento nesmyslný nápad jakkoliv týká proti němu bojují všemi dostupnými prostředky. Poslední kapkou pro vedení všech obcí bylo zveřejnění oznámení EIA „Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem (současná linka autobusu č. 377) a instalace dopravní infrastruktury pro zamýšlenou trolejbusovou linku 377 (Praha Letňany – Kostelec n. L.) na území obcí Veleň, Sluhy, Mratín, Brázdim a město Kostelec nad Labem.“ Všechny naše obce se proto spojily a budeme postupovat ještě razantnějšími kroky PROTI. Je nás dohromady téměř 10 000. Deset tisíc lidí, kterým by tento nesmyslný a nehospodárný nápad znepříjemnil životy, zkomplikoval podnikání, hospodaření na polích a trvale zohyzdil domovy i středočeskou krajinu. Nenecháme si zničit to, co naši předkové budovali. A nejde jen o to. Tento projekt by sebou nesl nebývale vysoké náklady obcí na tuto dopravní obslužnost. Chceme stavět školky, opravovat komunikace, kultivovat parky a památky, podporovat aktivity místních komunit a kulturní život… na to obce potřebují peníze – ne finanční prostředky utrácet za nesmyslné nápady, o kterých jsme přesvědčeni, že nebudou mít pro naše obce žádný přínos.

Podrobné informace najdete na webových stránkách našich obcí. A i nadále vás budeme o našich aktivitách informovat. Jsme pro ekologickou dopravu. Jsme ale pro takovou alternativu, která by pro nás všechny byla přínosem, a ne strašákem v polích pro nás i další generace.

Všem vám moc děkujeme za vaši podporu a vaše aktivity. Mimo jiné se k nám dostávají i vaše petice proti tomuto záměru (petice občanů a petice zemědělců). A protože s jejich zněním souhlasíme, všichni z vedení obcí k nim připojujeme svůj podpis. Na žádost petentů jsme si petiční archy nechali i na našich úřadech. Pokud byste je chtěli podepsat i vy, můžete k nám přijít kdykoliv v úřední do době.