Sezonní sběr bioodpadu (nové)

Vážení spoluobčané,

firma IPODEC-ĆISTÉ MĚSTO, a. s., která v naší obci zajišťuje odvoz vytříděných složek komunálního odpadu včetně odvozu odpadu zbytkového, nabídla obci rozšíření tohoto systému o sezónní sběr bioodpadu.

Podrobné informace: Bioodpad Sluhy – informace + formulář k objednání

Sezona svozu bioodpadu je od dubna do listopadu. Jezdí se každou SUDOU sobotu.

Objednávku je třeba odevzdat na Obecním úřadě do 1. března 2015.

Petr Moudrý
starosta obce