Svolání zasedání zastupitelstva obce na 30. 3. 2015

Svolání zastupitelstva 23. 3. 2015 + programb

POZVÁNKA

 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, svolávám zasedání obecního zastupitelstva, na pondělí dne 30. 3. 2015 od 18:30 hodin v HOSTINCI POD MODŘÍNEM.

Program:

  1. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
  2. Různé
  3. Diskuse
  4. Usnesení
  5. Závěr

 

Ve Sluhách dne 23. 3. 2015

Petr Moudrý
starosta obce Sluhy