Svoz bioodpadu 2022 + provozní doba SD Sluhy 2022

Vážení spoluobčané,

svoz nádob na Bioodpad začne ve středu 13.4. 2022 a bude následovat každou lichou středu.

Sběrný dvůr obce Sluhy bude letos poprvé otevřen v pátek 11. 3. 2022 od 14 do 18 hodin, následně v sobotu 12.3.2022 od 8 do 12 hodin a poté bude otevřen každý sudý pátek (14-18 hodin) a sudou sobotu (8-12 hodin).

OÚ SLUHY