Obec baráčníků Sluhy

Baráčnická Obec Sluhy byla založena v roce 1929. Prvním rychtářem se stal  František  Zrucký. Zvoleno bylo deset konšelů. Hlavních zakládajících členů bylo čtrnáct. Do roku 1936 měla Obec 107 členů. K rozvinutí a svěcení Obecního praporu došlo v roce 1938, pod vedením druhého rychtáře Václava Průchy. Baracnici1Do roku 1965 bylo v Obci 185 členů. V dalších letech docházelo k úbytku členů.

V současné době je nás 25, naším rychtářem je Jaroslav Soufflet.  Scházíme se pravidelně na našich sezeních, pořádáme staročeské máje, taneční zábavy. Nacvičovali jsme s dětmi Českou besedu, kterou děti již mnohokrát předvedli na našich májích u nás i v jiných obcích.

V roce 2015 budeme pořádat máje 23. května, na které srdečně zveme všechny naše občany. Koncem léta chceme ještě uskutečnit „Loučení s prázdninami“.

Baráčnická obec pořádá pravidelné vycházky po našem okolí, které se konají zpravidla každou sobotu ve 13. hod. Sraz je vždy u kostela. Další vycházka se bude konat z důvodu zahrádkáři pořádáném Přátelském posezení žen v neděli 8. 3. 2015 od 13 hod.

Aktuální informace z obce Sluhy

© Obec Sluhy 2016