Změna úředních hodin starosty a místostarosty

Od 12. 1. do 28. 2. 2015 budou úřední dny starosty a místostarosty úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00 hod.