CETIN – vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních či podzemních sítí

CETIN – vyjádření o existenci nadzemních či podzemních sítí zdarma

Vyjadřování o existenci sítí

Společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) vlastní telekomunikační sítě, které jsou rozšířeny po celém území České republiky. Kabely podzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vašem pozemku, nebo na vaší nemovitosti.

Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací, či jinými zásahy.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci i osoby, které budou provádět stavební a zemní práce, povinny provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.  CETIN je připraven toto vyjádření poskytnout na následující internetové adrese.

 


Jak prohlížet formáty doc(x), pdf, xls(x)