Nejnovější informace k akci „Trolejbusy do polí“

Vážení občané a podporovatelé akce „Stop trolejbus“,

s potěšením bychom Vám chtěli oznámit, že dne 22.9.2021 proběhlo společné jednání zástupců všech dotčených obcí se zástupci Středočeského kraje ve věci projektu zavádění trolejbusů a výstavby trolejí v našich obcích za účasti náměstka hejtmanky SK Petra Boreckého. Pan radní si vyslechl všechny naše konkrétní a racionální argumenty, kterými již druhým rokem bojujeme proti zavedení parciálních trolejbusů.

Z jednání vzešel závěr, že p. radní P. Borecký navrhne Radě Středočeského kraje zastavení tohoto projektu (k čemuž se p. náměstek zavázal). Zastavení tohoto projektu bude i v souladu se sdělením paní hejtmanky Mgr. P. Peckové, která v odpovědi na naše dopisy uvedla, že projekt nebude kraj realizovat proti vůli obcí. O zastavení projektu nyní musí rozhodnout Rada Středočeského kraje.

Pevně věříme, že toto rozhodnutí bude pouze formalitou, a že bude ve shodě s již deklarovanými postoji zástupců kraje. Jsme si vědomi nutnosti ekologizace dopravy a věříme, že se na území našich obcí podaří nalézt takové řešení, které bude pro obě strany přijatelné. Ostatně od začátku našeho odporu vůči zatrolejování našich obcí – souběžně opakovaně navrhujeme kraji jiné alternativy ekologické dopravy (elektrobusy, vodíkové busy). Na těchto řešeních jsou obce ochotny spolupracovat a aktivně k nim přistoupit.

Skutečnost, že se nám společnými silami podaří zabránit výstavbě trolejí na území našich obcí však neznamená, že se nebudeme muset podílet na ekologizaci veřejné dopravy. Je třeba počítat s tím, že zavedení i jiného způsobu ekologické dopravy bude mít samozřejmě dopad jak naše obce, tak zejména na nás všechny. Je třeba, abychom si všichni tuto věc již nyní uvědomovali. Nicméně každá forma ekologické dopravy je přijatelnější (a ekonomičtější) než výstavba sloupů, trolejí a zadrátované obce.

Oba petiční výbory (občanská petice Stoptrolejbus i petice místních zemědělců) tedy pro tuto chvíli pozastavují další podpisovou aktivitu. Obě petice budou odevzdány Středočeskému kraji k rukám pí. hejtmanky.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří s námi proti tomuto nesmyslu bojovali. Velký dík patří těm, kteří věnovali věci energii i čas. Vážíme si podpory občanů v této záležitosti i jejich zájmu a aktivity. Věříme, že pokud se dokázali v zájmu „zachování zdravého rozumu“ spojit obce i občané nyní, pak je naděje, že dokážeme společně zabránit realizacím dalších příp. naprostých nesmyslů i v budoucnu. Buďme ale optimisté a doufejme, že to nebude potřeba.  

Držme si tedy palce, ať vše dobře dopadne, jsme na dobré cestě.