Nové informace k Trolejbusům a vyjádření obcí Sluhy, veleň, Brázdim, Mratín, Polerady a města Kostelec nad LAbem v médiích

Odkazy na články týkající se trolejbusů v médiích:

https://region.rozhlas.cz/trolejbusy-jsou-sice-ekologicke-lide-se-ale-boji-oceloveho-stromoradi-a-8556430

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/obce-kritizuji-zavedeni-tolejbusu-za-prahou.A210802_130104_praha-zpravy_rsr

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/soused%C3%A9-prahy-se-bou%C5%99%C3%AD-proti-trolejbusov%C3%A9-lince-starostov%C3%A9-necht%C4%9Bj%C3%AD-m%C3%ADt-%E2%80%9Ezadr%C3%A1tovan%C3%A9%E2%80%9C-obce/ar-AAMQqOM

Od čtvrtka 19. srpna 2021 bude k dispozici na stáncích nové číslo časopisu REFLEX, které obsahuje článek „Trolejbusy do polí“.

P.S. Petiční archy – „Nechceme sloupy a troleje do vesnic a do polí !“ je stále možné podepsat na obecním úřadě a taktéž v Hostinci Pod Modřínem.

OÚ SLUHY