Památky ve Sluhách

Kostel sv. Vojtěcha

(památka ev. č. 2162)

Kostel(foto Jan Majer)

Stavba románského původu, goticky přestavěná v r. 1270. Dnešní podobu s kaplovitými nikami dostal kostel při pozdně barokní úpravě v 18. století.

Farní chrám sv. Vojtěcha

(památka ev. č. 2164)
Fara1(foto Jan Majer)

Fara – jednopatrová budova čtvercového půdorysu z r. 1780. Součástí objektu je rovněž zahrada s ohradní zdí a hospodářské zázemí fary.

Barokní hranolová zvonice

(památka ev. č. 2163)

Zvonice1(foto Jan Majer)

Hranolová jednopatrová omítaná stavba. Kamenná, hranolová zvonice se 4 okny ze 16. století. Ve zvonici bývaly původně zavěšeny tři zvony, avšak nejmenší byl v neznámé době ukraden.

 Památník padlým v I. a ve II. světové válce

Pamatnik1

 

Aktuální informace z obce Sluhy

© Obec Sluhy 2020