Farní chrám sv. Vojtěcha

Farní chrám sv. Vojtěcha - prosinec 2014 (foto Jan Majer)
Farní chrám sv. Vojtěcha – prosinec 2014 (foto Jan Majer)

Fara – jednopatrová budova čtvercového půdorysu z r. 1780. Uprostřed trojosého průčelí pravoúhlý kamenný portál s omítkovými volutkami po stranách. Patro odděleno pásovou korodonovou římsou. Střecha mansardová, krytá prejzy. Součástí objektu je rovněž zahrada s ohradní zdí a hospodářské zázemí fary.

Farní chrám sv. Vojtěcha stojí uprostřed vsi v dnešní své podobě, základem gotické, pochází nepochybně z r. 1270, z přestavby děkanem Vítem, v 18. století byl přestavěn v barokním slohu a r. 1899 zrenovován. Za dob pobělohorských byly zavedeny k němu hlučné pouti na počest sv. Vojtěcha. Ve 14. st. býval farním děkanátu Brandejského.

Farní chrám sv. Vojtěcha - prosinec 2014 (foto Jan Majer)
Farní chrám sv. Vojtěcha – prosinec 2014 (foto Jan Majer)

Samostatní duchovní žili při něm až do bitvy Bělohorské. Po bitvě Bělohorské byla farnost Služská připojena r. 1628 k děkanství Kosteleckému. Za dob pobělohorských byly zavedeny k němu hlučné pouti na počest sv. Vojtěcha, pro prodavače potravin a poutních památek bylo přistavěno při presbyteři šest výklenků.

V r. 1773 zažádali Služští o samostatnou faru, protože děkanové

Kostelečtí sloužili zde mši jen jednou za měsíc, pak o pouti a o posvícení. Ale pro odpor tehdejší vrchnosti hraběte Adama Filipa Losy z Losymtálu, který odmítal na kněze přispívat a chtěl, aby byla postavena nová fara a kněz byl placen ze záduší, protahovala se jednání, až r. 1778 gubernium zřízení lokálie ve Sluhách nařídilo. V roce 1780 byla zbudována nynější fara.

Farní chrám sv. Vojtěcha - prosinec 2014 (foto Jan Majer)
Farní chrám sv. Vojtěcha – prosinec 2014 (foto Jan Majer)

 V 18. století byl rovněž kostel přestavěn v barokním slohu a posléze v roce 1899 renovován a vysvěceny dva nové oltáře. Ve druhé polovině dvacátého století, došlo při další renovaci ke zjednodušení některých detailů.

V současnosti je fara zrušena a prodána soukromému majiteli.

Aktuální informace z obce Sluhy

© Obec Sluhy 2020