Poděkování za účast na zasedání obecního zastupitelstva

Rádi bychom poděkovali všem za hojnou účast (cca 70 účastníků) na zasedání zastupitelstva, které se konalo v přísálí hostince Pod modřínem dne 22. 12. 2014.

Věříme, že se takto hojná účast stane tradicí a i díky Vašim připomínkám a podnětům zlepšíme stav naší obce.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Petr Moudrý
starosta obce