Schválený závěrečný účet 2017 obce Sluhy + zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2017,výkazy 2017 , inventarizační zpráva

vyvěšeno: 16/7/2018

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Sluhy 17

Schválený závěrečný účet 2017 obec Sluhy

V060-201712K01

V061-201712K01

V040-201712K01

V062-201712K01

Inventarizační zpráva