Usnesení a zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sluhy ze dne 14. 9. 2016

Vyvěšeno 22. 9. 2016 / sejmuto 7.10.2016

Usnesení Zastupitelstva obce Sluhy konaného dne 14. 9. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sluhy ze dne 14. 9. 2016

Příloha 1 ,Příloha 2, Příloha 3