Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek

Vyvěšeno 14. 3. 2016 / Sejmuto 2. 5. 2016

Dotace ORP – Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek

Textová verze:

Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) vyhlašuje pro rok 2016 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Dále popřípadě na obnovu movitých kulturních památek, které jsou pevně spojeny se stavbou – kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování.

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byla pro rok 2016 stanovena kvóta pro podporu obnovy kulturních památek 813 tis. Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole druhém, kde je uzávěrka příjmu žádostí stanovena na 30. dubna 2016.

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách MK ČR: zde

Žádosti musí být ve výše uvedeném termínu zaslány nebo předány na adresu:

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Odbor územního rozvoje a památkové péče
Orebitská 477/18
130 00 Praha 3

Ing. Pavel Havlíček
Vedoucí odboru územního rozvoje a památkové péče
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav