Zahrádkáři Sluhy – pozvánka na zájezd do Litoměřic na jarní Zahradu Čech

Zájezd do Litoměřic na jarní Zahradu Čech

Odjezd: 11. dubna 2015 v 8:00 od Obecního úřadu

Cena: 150,- Kč

Na zpáteční cestě se zastavíme v Mělníku

Přihlášení a další podrobnosti na tel.: 608 514 917 (pí. Blažková)

plakát TZČ2015