Závěrečný účet obce Sluhy za rok 2017 + zpráva auditora

vyvěšeno:16/4/2018

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Sluhy 17

Návrh závěrečného účtu 2017 obec Sluhy 2018-04-05_09-47

V060-201712K01

V061-201712K01

V062-201712K01

V040-201712K01